Сообраќај

Во областа на транспортот, генераторот исто така игра особено важна улога. Во ситуации како аеродроми или железнички станици, кои се важни места за транспорт, доколку се појави итен прекин на електричната енергија. Во тоа време, напојувањето во мирување мора да може да работи ефикасно веднаш. Аеродромот е различен од другите прилики, ако струјата е прекината неколку минути, последиците не само што ќе бидат огромни економски загуби, туку и големи сообраќајни несреќи и непотребни несреќи.

Енергијата Мамо има апсолутна сигурност и сигурност за генераторот што се користи во сообраќајното поле. Може да работи стабилно долго време и да соработува со специјалниот систем за контрола на технологијата „Мамо“ за да ги следи додатоците на производите за клиентите во реално време и од далечина, за да се обезбеди употребливост и безбедност на производите во најголема мера