Телеком

Телеком индустријата е прилично важен дел од полето на генераторски комплети. Како мултинационална компанија, МАМО се фокусираше на дизајнирање, производство и прилагодување на системи за производство на електрична енергија и напредни енергетски решенија. Поддржана од стручна поддршка за локален продавач, MAMO Power е давател на брендови низ целиот свет каде што се обраќаат за доверливо и сигурно далечинско напојување.

Со искуството за соработка на многу телекомуникациски оператори, МАМО посветува поголемо внимание на строгоста и безбедноста на работата на генетските групи.

Системите за контрола на МАМО кои нудат пакети за далечинска комуникација, технологијата за патенти што не може да се користи, им овозможуваат на клиентите да можат да ги следат и контролираат опремите од канцеларијата или од кое било друго место.

Многу пакети на контролни табли сега имаат апликации за паметни телефони кои овозможуваат пристап до индивидуални параметри на собата на генераторот и генерираат известувања за какви било проблеми на страницата. Однапред познавање на некое прашање ви овозможува да го делегирате соодветниот ресурс, заштедувајќи потрошени посети и на крајот, пари.