Нафта и гас

Еколошките барања на местата за извлекување нафта и гас се многу високи, што бара силно и сигурно напојување за опрема и тешки процеси.

Комплетите на генераторите се од суштинско значење за објектите на електраната и енергијата потребна за производство и работа, како и за обезбедување резервна моќност во случај на прекин на напојувањето, со што се избегнуваат значителни финансиски загуби.

МАМО ја усвојува опремата дизајнирана за сурова околина за соочување со работната средина, која треба да ги земе предвид температурата, влажноста, надморската височина и другите услови.

Мамо напојувањето може да ви помогне да го идентификувате најсоодветниот комплет за генератори за вас и да соработувате со вас за да изградите прилагодено решение за напојување за вашата инсталација на нафта и гас, кое треба да биде стабилно, сигурно и да работи со најдобрите трошоци за работа